sinn
zougelaf
intransitiv
1
zulaufen Zuflucht finden
être accueilli par trouver refuge auprès de animal
to be taken in by to be adopted by stray animal
aparecer a animal sem dono
ech weess net, wéi al eis Kaz ass, se ass eis deemools zougelaf
2
zoulafen op
zulaufen auf sich bewegen in Richtung
courir vers courir en direction de
to run up to
correr para correr em direção a
ech krut et mat der Angscht ze dinn, wéi de groussen Hond op mech zougelaf koum
duerlafen op
2
zoulafen op
duerlafen op