Zoulagen
Zoulage
Zulage
aide (pécuniaire) allocation
benefit allowance grant money
ajuda (financeira) abono
vill jonk Famille sinn op staatlech Zoulagen ugewisen
Allokatioun
Bäihëllef
Zoulag
Allokatioun
Bäihëllef