Zousätz
1
Zusatz Ergänzung, Erweiterung
ajout supplément
amendment
aditamento suplemento
duerch en Zousaz am Aarbechtsrecht soll genee definéiert ginn, wat ënner Mobbing fält
Ajoute
2
Zusatzstoff
additif substance
additive substance
aditivo substância
biologesch Produkter solle keng cheemesch Zousätz hunn
1
Zousaz
Ajoute