hunn
zougeschoustert
transitiv
EGS
zuschustern zuschieben
refiler à
to give to pass sneakily, on the quiet to make sure somebody gets
passar para empurrar para deixar para, arranjar a
den Employé gouf entlooss, well hie senge Frënn ëmmer d' Commanden 1 zougeschoustert huet
op der Aarbecht kréien ech dacks déi desagreabel Aarbechten zougeschoustert