hunn
zougestoppt
transitiv
zustopfen abdichten
boucher obturer
to plug to fill in to seal
tapar obturar
de Gipser huet d' Lächer 1 fir d' Steckdouse 1 provisoresch mat Zeitungspabeier zougestoppt