kee Pluriel
Zuwendung Beachtung
affection considération
attention consideration affection
afeição consideração
e kranke Mënsch brauch vill Zouwendung