GEHUEW
zutiefst
profondément extrêmement
deeply intensely
profundamente muito
mir bedaueren zudéifst , 1 datt eise President esou fréi vun eis gaangen ass