1
Zuelen
Zuele
Zahl mathematische Größe
nombre chiffre
number arithmetical value
número algarismo
vill Leit mengen, d' Zuel 1 13 géif Ongléck bréngen
an dësem Exercice muss ee sämtlech gerued Zuele vun 2 bis 20 addéieren
musse mer d' Zuel 1 a Buschtawen oder an Ziffere schreiwen?
2
kee Pluriel
Zahl Anzahl Menge
nombre effectif
number quantity
número quantidade
dës Kalennere goufen nëmmen a beschränkter Zuel gedréckt
d' Zuel 1 vun de Sëtzplaze fir de Concert ass limitéiert
3
schwaarz Zuelen ; rout Zuelen
schwarze Zahlen rote Zahlen Bilanz
dans le noir dans le rouge bilan
in the black in the red balance
saldo positivo excedente no vermelho situação deficitária
eis Firma schreift schwaarz Zuelen
mir sinn den Ament an de rouden Zuelen
Unzuel