sinn
zugronn gaangen
zugronn gaang
intransitiv
zugrunde gehen
sombrer dans s'effondrer
soçobrar cair perder-se, arruinar-se
déi Fra ass un hirem Misär reegelrecht zugronn gaangen
d' réimescht 1 Räich ass duerch d' Vëlkerwanderungen 1 zugronn gaangen