Zwäng
Zwang
contrainte
constraint pressure
constrangimento obrigação
d' Patientin 1 leit ënner dem Zwang , 1 sech d' Hoer 1 auszerappen
EGS do dir keen Zwang un, huel nach eng Knippchen! genéier dech net, huel nach eng Knippchen!