zwangsläufig
forcément en toute logique
necessarily inevitably
forçosamente inevitavelmente
no sengem Häerzinfarkt huet hien zwangsleefeg méi op seng Gesondheet missen oppassen
duerch de kale Wanter gëtt zwangsleefeg méi Energie verbraucht
noutgedrongen
zwangsleefeg
noutgedrongen