zweiundachtzig
quatre-vingt-deux
eighty-two
oitenta e dois
an der Urgence goufen haut zweeanachtzeg Patiente behandelt
82
number
zweeanachtzeg
82