zweiundachtzigste(r,s)
quatre-vingt-deuxième
eighty-second
octogésimo segundo
eréischt beim zweeanachtzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
82.
number
zweeanachtzegst
82.