zweiundvierzigste(r,s)
quarante-deuxième
forty-second
quadragésimo segundo
eréischt beim zweeavéierzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
42.
number
zweeavéierzegst
42.