Zweedeitegkeeten
Zweedeitegkeete
Zweideutigkeit
ambiguïté confusion, équivoque
ambiguity
ambiguidade
d' Zweedeitegkeet 1 vun der Situatioun verhënnert eng kloer Decisioun
déi ganz Affär ass voller Zweedeitegkeeten
d' Zweedeitegkeet 1 vun deem Witz ass mer eréischt méi spéit kloer ginn
Ambiguitéit
Zweedeitegkeet
Ambiguitéit