zweieiig
dizygote bivitellin
non-identical dizygotic binovular
dizigótico bivitelino
eng Schwangerschaft mat zweeeeëgen Zwillingen huet manner Risike fir d' Mamm 1 wéi eng mat eeneeëgen