Zwerchfellen
Zwerchfelle
Zwerchfell
diaphragme muscle
diaphragm anatomy
diafragma músculo
ech hunn esou misse laachen, datt ech owes d' Zwerchfell 1 wéi hat
hicken deet een, well d' Zwerchfell 1 sech aus Reflex zesummenzitt