Zwerghuereilen
Zwerghuereile
Otus scops
Zwergohreule
petit-duc scops
Eurasian scops-owl
mocho-d'orelhas
wéi laang bréien d' Zwerghuereilen 1 ? 1