Zwerginnen
Zwerginne
Zwergin
naine
anã
an där schéiner Geschicht rett eng Zwergin engem Ris d' Liewen 1