Zwergméiwen
Zwergméiwe
Hydrocoloeus minutus
Zwergmöwe
mouette pygmée
little gull
gaivota-pequena
wéi laang bréien d' Zwergméiwen 1 ? 1