Zwergséischmuewelen
Zwergséischmuewele
Sternula albifrons
Zwergseeschwalbe
sterne naine
little tern
andorinha-do-mar-anã
wéi laang bréien d' Zwergséischmuewelen 1 ? 1